ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
správní rada Personálního fondu
Korespondeční adresa: Miroslav Maňák, Obřanská 146, 614 00 Brno,   srpf@evangnet.cz
Informace o sborech
Číslo Sbor
0000 Povšechný sbor
0100 Pražský seniorát
0101 Benešov u Prahy
0102 Beroun
0103 Dobříš
0105 Hvozdnice
0106 Kladno
0107 Libčice nad Vltavou
0108 Praha 1 - Salvátor
0109 Praha 1 - Kliment
0110 Praha 2 - Vinohrady
0111 Praha 3 - Jarov
0112 Praha 3 - Žižkov I
0113 Praha 3 - Žižkov II
0114 Praha 4 - Braník
0115 Praha 4 - Modřany
0116 Praha 4 - Nusle
0117 Praha 4 - Jižní Město