PERSONÁLNÍ
FOND
 

 
Označení Počet/Částka
Celkový počet vystavených splátkových kalendářů 86
  >> z toho je k dnešnímu dni splacených 84
Celková časka předepsaných kalendářů 3 129 092,00
Z této částky je uhrazeno 3 023 367,00
Zbytek 105 725,00
Z toho je po lhůtě 7 splátek v celkové částce 155 725,00
Letos má být uhrazeno 3 splátek v celkové částce 36 000,00
  >> z toho bylo uhrazeno 3 splátek v celkové částce 36 000,00