ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
správní rada Personálního fondu
Korespondeční adresa: Miroslav Maňák, Obřanská 146, 614 00 Brno,   srpf@evangnet.cz

 
Označení Počet/Částka
Celkový počet vystavených splátkových kalendářů 85
  >> z toho je k dnešnímu dni splacených 79
Celková časka předepsaných kalendářů 3 079 092,00
Z této částky je uhrazeno 2 904 747,00
Zbytek 174 345,00
Z toho je po lhůtě 7 splátek v celkové částce 117 585,00
Letos má být uhrazeno 19 splátek v celkové částce 119 160,00
  >> z toho bylo uhrazeno 11 splátek v celkové částce 73 300,00