PERSONÁLNÍ
FOND
 

 
Označení Počet/Částka
Celkový počet vystavených splátkových kalendářů 85
  >> z toho je k dnešnímu dni splacených 79
Celková časka předepsaných kalendářů 3 079 092,00
Z této částky je uhrazeno 2 921 607,00
Zbytek 157 485,00
Z toho je po lhůtě 6 splátek v celkové částce 110 725,00
Letos má být uhrazeno 19 splátek v celkové částce 119 160,00
  >> z toho bylo uhrazeno 13 splátek v celkové částce 83 300,00