PERSONÁLNÍ
FOND
 

 
Označení Počet/Částka
Celkový počet vystavených splátkových kalendářů 86
  >> z toho je k dnešnímu dni splacených 81
Celková časka předepsaných kalendářů 3 129 092,00
Z této částky je uhrazeno 2 958 467,00
Zbytek 170 625,00
Z toho je po lhůtě 8 splátek v celkové částce 162 725,00
Letos má být uhrazeno 5 splátek v celkové částce 61 525,00
  >> z toho bylo uhrazeno 4 splátek v celkové částce 36 525,00