ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
správní rada Personálního fondu
Korespondeční adresa: Miroslav Maňák, Obřanská 146, 614 00 Brno,   srpf@evangnet.cz

Výpočet příspěvku na odvod PF za administraci

Rok
Číslo sboru administrátora
Návod:
  • Zadejte číslo vašeho sboru, pokud chcete zjistit jakou minimální částku vám má přispět administrovaný sbor na odvod do PF
  • Zadejte číslo sboru administrátora, pokud chcete zjistit jakou minimální částku máte přispět na odvod do PF za administraci vašeho sboru