PERSONÁLNÍ
FOND
 

Výpočet příspěvku na odvod PF za administraci

Rok
Číslo sboru administrátora
Úvazek administrátrora %
Návod:
  • Zadejte číslo vašeho sboru, pokud chcete zjistit jakou minimální částku vám má přispět administrovaný sbor na odvod do PF
  • Zadejte číslo sboru administrátora, pokud chcete zjistit jakou minimální částku máte přispět na odvod do PF za administraci vašeho sboru