ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
správní rada Personálního fondu
Korespondeční adresa: Miroslav Maňák, Obřanská 146, 614 00 Brno,   srpf@evangnet.cz
Pro rok:
Zobrazit      
Cislo Sbor Dat. splat. Splátka Úhrad Zbytek Zobraz
0414 FS ČCE Nejdek 15.07.2018 5 000,00   5 000,00
0414 FS ČCE Nejdek 15.08.2018 5 000,00   5 000,00
0414 FS ČCE Nejdek 15.09.2018 5 000,00   5 000,00
0414 FS ČCE Nejdek 15.10.2018 5 000,00   5 000,00
0414 FS ČCE Nejdek 15.11.2018 5 000,00   5 000,00
0414 FS ČCE Nejdek 15.12.2018 7 000,00   7 000,00
0823 FS ČCE Trnávka 31.12.2018 6 860,00   6 860,00
1005 FS ČCE Humpolec 15.12.2018 7 000,00   7 000,00
Celkem 45 860,00   45 860,00