ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
správní rada Personálního fondu
Korespondeční adresa: Miroslav Maňák, Obřanská 146, 614 00 Brno,   srpf@evangnet.cz
Seznam dokumentů Obsah dokumentu
Záměrem tohoto oddílu je shromáždit na jednom místě pokud možno všechny závazné právní předpisy a rozhodnutí, která se týkají Personálního fondu. Jejich seznam je v tabulce "Seznam".
Kliknutím na název dokumentu se v této tabulce objeví stručný obsah.
Na konci obsahu je tlačítko Tlačítko, které dokument zobrazí.