ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
správní rada Personálního fondu
Korespondeční adresa: Miroslav Maňák, Obřanská 146, 614 00 Brno,   srpf@evangnet.cz

Číslo Seniorát
0100 Pražský
0200 Poděbradský
0300 Jihočeský
0400 Západočeský
0500 Ústecký
0600 Liberecký
0700 Královéhradecký
0800 Chrudimský
0900 Poličský
1000 Horácký
1100 Brněnský
1200 Východomoravský
1300 Moravskoslezský
1400 Ochranovský