PERSONÁLNÍ
FOND
 

Číslo Seniorát
0100 Pražský
0200 Poděbradský
0300 Jihočeský
0400 Západočeský
0500 Ústecký
0600 Liberecký
0700 Královéhradecký
0800 Chrudimský
0900 Poličský
1000 Horácký
1100 Brněnský
1200 Východomoravský
1300 Moravskoslezský
1400 Ochranovský