ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
správní rada Personálního fondu
Korespondeční adresa: Miroslav Maňák, Obřanská 146, 614 00 Brno,   srpf@evangnet.cz

Žádost o příspěvek ze solidárních prostředků
na odvod do Personálního fondu

pro rok

Zadejte kód sboru
Po kliknutí na tlačítko načti se načte předvyplněný formulář.