PERSONÁLNÍ
FOND
 
Personální fond Solidarita Repartice a sbírky Půjčky JTD