ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
správní rada Personálního fondu
Korespondeční adresa: Miroslav Maňák, Obřanská 146, 614 00 Brno,   srpf@evangnet.cz
Zadej číslo sboru
Předpis počítat pro rok

  • Vyplňte číslo Vašeho sboru, případně opravte rok
  • Po kliknutí na tlačítko Načti se načte předvyplněný formulář.
  • Formulář bude vyplněn podle aktuálního stavu obsazenosti, který je uložen v datázi.