PERSONÁLNÍ
FOND
 

Výpočet příspěvku na odvod PF za administraci

Rok
Úvazek administrátrora %
Doba administrace v roce 2020
Od Do  
Výpočet předpisu a příspěvku za dobu administrace v roce 2020
Od Do Dnů Předpis Příspěvek
01.01 31.12 366 160 000,00 32 000,00
Celkem (zaokrouhleno) 160 000,00 32 000,00